เอส.เค.โพลีเมอร์ ร่วมจัดกิจกรรมCSR ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก จ.สมุทรสงคราม

กลุ่มบริษัทแกรนด์เอส. เค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดกิจกรรมCSR ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก จ.สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 

โดยมีการร่วมจัดกิจกรรมและจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบเงินบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆในมูลนิธิ

S.K.Polymer Co., Ltd. is one of Thailand’s leading molded rubber parts manufacturers.