โครงการปลูกต้นไม้สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

S.K.Polymer โครงการปลูกต้นไม้

เปิดงานโดยคุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล ประธานบริษัท