Job Opportunity

S.K.Polymer Co.,Ltd.

มีข่าวดีมาฝาก  ท่านใดที่ไฟแรงๆเชิญทางนี้ บริษัท SK POLYMER เป็นบริษัทที่กำลังขยายงานและกำลังจะเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2565 และเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังบริหารงาน ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485 และระบบบริหารคุณภาพแบบ TQM ดังนั้นบริษัทมีความต้องการเปิดรับบุคคลากร ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร ทั้งที่มีประสบการณ์และเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาจบใหม่ เรามั่นใจว่า”เราคือหนึ่งในบริษัทที่คุณมองหา”   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปฐม 0876749509 หรือ LINE ID pathom889 ได้เลยนะครับ  
ช่วงนี้มีมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกัน Covid-19  จึงนัดทำแบบทดสอบเบื้องต้นผ่านทาง Online ก่อนนะครับ     

Sales Designer Executive

Job Description
 1. แนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ ในอุตสาหกรรมต่างๆ
 2. นำความต้องการของลูกค้ามาออกแบบผลิตภัณฑ์
 3. วิเคราะห์ตลาดและลูกค้าตลอดจนข้อมูลการขาย
 4. จัดทำรายงานยอดขาย ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 5. ให้ทำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
SALARY

ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ  

ค่าประกันและค่าบำรุงรักษารถยนต์ , ค่าภาษา, ค่าสื่อสาร, ค่า Laptop, ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าโทรศัพท์

Qulifications

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน มีใจรักในงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแปลก แหวกแนว รักงานออกแบบ สร้างแนวคิดแปลกใหม่ทันสมัย

5.มีรถยนต์เป็นของตนเอง

Job Description
 1. ทำการออกแบบกระบวนการผลิต ในด้านการทำ NEW MODEL
 2. การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
 3. การออกแบบการประกันคุณภาพ หรือ การสนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 4. วิจัยและพัฒนา และวางแผนการผลิต
SALARY

ตามโครงสร้างบริษัท

Qulifications
 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 0-5 ปี
 2. เพศ ชายหญิง
 3. การศึกษาปริญญาตรี สาขา การผลิต , พอลิเมอร์, เทคโนโลยียาง ,อุตสาหการ ,วิศวกรรมเครื่องกล,เคมีอุตสาหกรรม
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล แก้ปัญหาและป้องกันได้อย่างเป็นระบบ ภาวะผู้นำ การสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก

เจ้าหน้าที่ HR

Job Description

1.บริหารจัดการอัตรากำลังพนักงาน

2.บริหาร จัดการ สำรวจ วิเคราะห์ การฝึกอบรมพนักงานทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

3.จัดการ ดำเนินการ พัฒนา เครื่องมือที่ใช้ใน การพัฒนาองค์กร

4.ร่วมดำเนินการ โครงการต่างๆ ภายใต้กรอบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

SALARY

ตามโครงสร้างบริษัท

Qulifications
 1. เพศชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ /กล้าแสดงออก /มีทักษะการสื่อสารที่ดี /สามารถอยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันได้
 4. บุคลิกลักษณะดี, รักงานบริการ,มีทักษะการเป็นผู้นำสูง

International Sales and marketing Support

Job Description

1.รับและติดตาม Order ให้กับลูกค้า

2.หาลูกค้าใหม่ และปิดการขาย

3.Support งานด้านเอกสารให้กับ Sales

SALARY

ตามโครงสร้างบริษัท

Qulifications

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2.วุฒิ ปริญญาตรี วศบ. สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม 3.มีประสบการณ์การวางแผน ไม่น้อยกว่า 1ปี

4.มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน มีใจรักในงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

5.คอมพิวเตอร์ MS.Office คล่อง

6.สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนออมทรัพย์ SK
 • ค่าเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง บวช และญาติเสียชีวิต
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • รถรับ-ส่งในบริเวณพระราม 2
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • กีฬาสีประจำปี
 • เงิน INCENTIVE รายปี
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (เฉพาะงานสำนักงาน)
CONTACT

คุณปฐม

บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด

166 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน -ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Mobile :  0876749509

Line ID : pathom889

Tel. : 02-892-1092-7 ต่อ 142, 082-870-9487

JOB application form