Job Opportunity

S.K.Polymer Co.,Ltd.

มีข่าวดีมาฝาก  ท่านใดที่ไฟแรงๆเชิญทางนี้ บริษัท SK POLYMER เป็นบริษัทที่กำลังขยายงานและกำลังจะเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2565 และเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังบริหารงาน ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485 และระบบบริหารคุณภาพแบบ TQM ดังนั้นบริษัทมีความต้องการเปิดรับบุคคลากร ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร ทั้งที่มีประสบการณ์และเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาจบใหม่ เรามั่นใจว่า”เราคือหนึ่งในบริษัทที่คุณมองหา”   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปฐม 0876749509 หรือ LINE ID pathom889 ได้เลยนะครับ  
ช่วงนี้มีมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกัน Covid-19  จึงนัดทำแบบทดสอบเบื้องต้นผ่านทาง Online ก่อนนะครับ     

เลขานุการผู้บริหาร

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ภาพรวมรับผิดชอบการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยเป็นการสื่อสารสองทางกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน ตลอดจนการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะงาน

 1. จัดทำและนำส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
 2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ แก่นักลงทุนและผู้สนใจ
 3. จัดทำข้อมูลและเอกสารสำหรับการประชุมกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้น
 4. จัดทำและดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น
 5. งานผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
SALARY
25,000 – 30,000 บาท
Vacancies
1 อัตรา
Qulifications

1.ปริญญาตรีด้านกฎหมาย หรือปริญญาโท MBA

2.ผ่านการอบรมด้าน ่ Company Secretary Program (CSP) จากสถาบัน IOD 

3.ผ่านการอบรมด้านการเป็นกรรมการของบริษัทมหาชน  Director Certification Program(DCP)

4.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

Sales ออกแบบผลิตภัณฑ์

Job Description
 1. แนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ ในอุตสาหกรรมต่างๆ
 2. นำความต้องการของลูกค้ามาออกแบบผลิตภัณฑ์
 3. วิเคราะห์ตลาดและลูกค้าตลอดจนข้อมูลการขาย
 4. จัดทำรายงานยอดขาย ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 5. ให้ทำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
SALARY
30,000 บาทขึ้นไป
Vacancies
1 อัตรา
Qulifications
 1. ป.ตรี หากจบด้านออกแบบกราฟฟิก ดีไซน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแปลก แหวกแนว รักงานออกแบบ สร้างแนวคิดแปลกใหม่ทันสมัย
 3. ชอบงานขาย
Job Description

1.ออกแบบกระบวนการผลิต

2.จัดทำProcess Flow Chart

3.จัดทำเอกสารและเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต

4.ออกแบบอุปกรณ์ Innovation

SALARY

ตามโครงสร้างบริษัท

Qulifications

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิ ป.ตรี สาขา การผลิต ,พอลิเมอร์, เทคโนโลยียาง ,อุตสาหการ ,วิศวกรรมเครื่องกล,เคมีอุตสาหกรรม

2. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล แก้ปัญหาและป้องกันได้อย่างเป็นระบบ ภาวะผู้นำ การสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก

วิศวกรซ่อมบำรุง

Job Description
 1. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 2. วิเคราะห์สาเหตุเครื่องจักรเสียหาย
 3. การทำ OEE
 4. จัดทำ TPM
 
SALARY

ตามโครงสร้างบริษัท

Vacancies
3 อัตรา
Qulifications

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป ประสบการณ์ 0-5 ปี

2. เพศ ชาย หญิง

3. วุฒิป.ตรี สาขา การผลิต, พอลิเมอร์, เทคโนโลยียาง, อุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, เคมีอุตสาหกรรม,

แมคคาทรอนิกส์

4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล

แก้ปัญหาและป้องกันได้อย่างเป็นระบบ ภาวะผู้นำ

การสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก

Job Description
SALARY
 1. ศึกษาข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมจาก Website
 2. บันทึกในตารางการขายและ Customer Profile
 3. เตรียมเอกสาร & Product Samples Company Profile
 4. เข้าพบลูกค้าใหม่เพื่อ Present Company Profile
 5. บันทึกตารางการขาย
 6. สร้างความสัมพันธ์กับหน่อยงานของลูกค้าเพื่อค้นหา Part ใหม่
 7. และอื่นๆ
SALARY

30,000 บาทขึ้นไป

Qulifications

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง อายุ21 – 30 ปี

2.วุฒิ ป.ตรี วศบ. อุสาหการ/เคมี/ปิโตเลียม/โพลีเมอร์ วทบ. เคมี/โพลีเมอร์ เเละสาขาอื่นที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยี มีประสบการณ์งานขายเเละการตลาด

4.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

5.ชอบทำงานเป็นทีม เเละทำงานได้หลายหน้า

6.สื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้อย่างคล่องเเคล่ว

7.มีความสามารถในการสื่อสาร มีบุคคลิกภาพเเละมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8.มีประสบการณ์ในงาน 2ปีขึ้นไป

Customer Service and planning

Job Description

1.ติดตามความต้องการและการจัดส่ง

2.รับผิดชอบในการพิจารณาพยากรณ์ลูกค้าและวางแผนการสั่งซื้อ

3.ประสานงานกับฝ่ายขาย

SALARY

ตามโครงสร้างบริษัท

Vacancies
Qulifications

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม

3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

4. บุคลิกลักษณะดี, รักงานบริการ, มีความสามารถด้านการสื่อสาร

ดูแลลูกค้าในประเทศ   2 อัตรา

ดูแลลูกค้าต่างประเทศ 1 อัตรา

Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนออมทรัพย์ SK
 • ค่าเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง บวช และญาติเสียชีวิต
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • รถรับ-ส่งในบริเวณพระราม 2
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • กีฬาสีประจำปี
 • เงิน INCENTIVE รายปี
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (เฉพาะงานสำนักงาน)
CONTACT

คุณปฐม

บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด

166 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน -ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Mobile :  0876749509

Line ID : pathom889

Tel. : 02-892-1092-7 ต่อ 142, 082-870-9487

JOB application form