Job Opportunity

S.K.Polymer Co.,Ltd.

มีข่าวดีมาฝาก  ท่านใดที่ไฟแรงๆเชิญทางนี้ บริษัท SK POLYMER เป็นบริษัทที่กำลังขยายงานและกำลังจะเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2565 และเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังบริหารงาน ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485 และระบบบริหารคุณภาพแบบ TQM ดังนั้นบริษัทมีความต้องการเปิดรับบุคคลากร ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร ทั้งที่มีประสบการณ์และเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาจบใหม่ เรามั่นใจว่า”เราคือหนึ่งในบริษัทที่คุณมองหา”   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปฐม 0876749509 หรือ LINE ID pathom889 ได้เลยนะครับ  
ช่วงนี้มีมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกัน Covid-19  จึงนัดทำแบบทดสอบเบื้องต้นผ่านทาง Online ก่อนนะครับ     

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Job Description
 1. เป็นตัวแทน Saels ในการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 2. รับ Oder และวางแผนการผลิต โดยพิจารณาและคำนวณเวลาในการผลิต และกำหนดการส่งมอบให้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ
 3. ตรวจสอบ จัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
SALARY
Vacancies
3 อัตรา
Qulifications
 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2.   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
 3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. ชอบงานขายและสามารถเติบโตเป็น Sales ได้ภายใน 1 ปี
 6.  บุคลิกลักษณะดี, รักงานบริการ, มีความสามารถด้านการสื่อสารคล่อง
Job Description
 1. แนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้กับลูกค้า ในอุตสาหกรรมต่างๆ
 2. วิเคราะห์ตลาดและลูกค้า ตลอดจนข้อมูลการขาย
 3. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำสัปดาห์และประจำเดือน
 4. ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์
SALARY
30,000 – 45,000 บาทขึ้นไป
สวัสดิการ  

ค่าประกันและค่าบำรุงรักษารถยนต์ , ค่าภาษา, ค่าสื่อสาร, ค่า Laptop, ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าโทรศัพท์

Vacancies
3 อัตรา
Qulifications
 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
 3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 6. บุคลิกลักษณะดี, รักงานบริการ, มีความสามารถด้านการสื่อสาร
Job Description
 1. ออกแบบกระบวนการผลิต
 2. จัดทำProcess Flow Chart
 3. จัดทำเอกสารและเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต
 4. ออกแบบอุปกรณ์ Innovation
SALARY
Vacancies
5 อัตรา
Qulifications
 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 0-5 ปี
 2. เพศ ชายหญิง
 3. การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การผลิต ,พอลิเมอร์, เทคโนโลยียาง ,อุตสาหการ ,วิศวกรรมเครื่องกล,เคมีอุตสาหกรรม
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล แก้ปัญหาและป้องกันได้อย่างเป็นระบบ ภาวะผู้นำ การสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก
Job Description
 1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย และสำรองข้อมูล

 2. วางแผนบริหารจัดการระบบเครือข่าย

 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย

 4. ตั้งค่า ติดตั้ง ออกแบบอุปกรณ์เครือข่ายให้สอดคล้องกับระบบงานที่ให้บริการ

SALARY
Vacancies
1 อัตรา
Qulifications
 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ด้านคอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนออมทรัพย์ SK
 • ค่าเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง บวช และญาติเสียชีวิต
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • รถรับ-ส่งในบริเวณพระราม 2
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • กีฬาสีประจำปี
 • เงิน INCENTIVE รายปี
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (เฉพาะงานสำนักงาน)
CONTACT

คุณปฐม

บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด

166 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน -ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Mobile :  0876749509

Line ID : pathom889

Tel. : 02-892-1092-7 ต่อ 142, 082-870-9487

JOB application form