เอส.เค.โพลีเมอร์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ     ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล

ซึ่งชุดเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Natural Rubber | TPNR) เป็นวัสดุที่มาจากการผสมยางธรรมชาติกับพลาสติกในสัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการแปรรูปซ้ำได้แบบพลาสติก แต่มีความนิ่มและยืดหยุ่นคล้ายยาง ส่วนเบาะรองนั่งทำจากโฟมยางธรรมชาติรองรับทุกอิริยาบถในการนั่ง ตัวเบาะถูกหุ้มด้วยผ้าทอเกาะยอซึ่งเป็นผ้าประจำถิ่นของชาวสงขลา ผ่านการตัดเย็บอย่างประณีตด้วยฝีมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสตูล

โดยบริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยาง เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันงานวิจัยหวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ตามนโยบายและอุดมการณ์ของบริษัทที่จะเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้   คุณสุพจน์  สุวรรณพิมลกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด (SKP.) พร้อมคณะนักวิจัยประกอบด้วย ดร.ณัฐพนธุ์ อุทัยพันธุ์ และ ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย “ชุดเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก” ซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด และบริษัท SPK Wicker 

คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล
คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล